Trang chủ » Unifi, Mikrotik » Router Mikrotik

Hiển thị 1–36 của 40 kết quả

MENU

Aruba AP225 thiết bị wifi cao cấp chuẩn AC (Hỗ trợ convert sang IAP225)

1.450.000 

Router MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC

11.850.000 

Router MikroTik CCR1009-7G-1C-PC

10.250.000 

Router MikroTik CCR1016-12G

15.500.000 

Router MikroTik CCR1016-12S-1S+

17.890.000 

Router MikroTik CCR1036-12G-4S

23.850.000 

Router MikroTik CCR1036-12G-4S-EM

28.650.000 

Router MikroTik CCR1036-8G-2S+

26.300.000 

Router MikroTik CCR1036-8G-2S+EM

31.000.000 

Router MikroTik CCR1072-1G-8S+

73.200.000 

Router MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN

3.600.000 

Router MikroTik CRS112-8G-4S-IN

3.350.000 

Router MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

5.250.000 

Router MikroTik CRS125-24G-1S-IN

4.700.000 

Router MikroTik CRS125-24G-1S-RM

4.780.000 

Router MikroTik CRS210-8G-2S+IN

5.500.000 

Router MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN

5.250.000 

Router MikroTik CRS326-24G-2S+RM

4.800.000 

Router MikroTik hAP mini

480.000 

Router Mikrotik Hex RB750Gr3

1.605.000 

Router MikroTik MIK_RB1100AHx4

6.750.000 

Router Mikrotik RB1100AHx4

6.750.000 

Router Mikrotik RB2011iL-IN

2.430.000 

Router Mikrotik RB2011iL-RM

2.430.000 

Router Mikrotik RB2011iLS-IN

2.660.000 

Router Mikrotik RB2011UiAS-IN

2.870.000 

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

2.996.000 

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

2.870.000 

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

4.300.000 

Router Mikrotik RB4011iGS+RM

5.250.000 

Router Mikrotik RB750gr3

1.450.000 

Router Mikrotik RB750r2

1.040.000 

Router Mikrotik RB750UPr2

1.450.000 

Router Mikrotik RB760iGS

1.650.000 

Router MikroTik RB941-2nD

550.000 

Router MikroTik RB941-2nD-TC

550.000