Trang chủ » Unifi, Mikrotik » Switch Unifi

Hiển thị tất cả 14 kết quả

MENU

Thiết bị chuyển mạch – Ubiquiti EdgeSwitch™24 500W

13.167.000 

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 24 Lite

4.868.850 

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 48 Lite

9.418.500 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-16-150W

7.056.000 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-16-XG

13.765.500 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24

4.868.850 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-250W

9.643.200 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-500W

15.167.000 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48

9.418.500 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-500W

18.477.900 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-750W

23.461.200 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8

2.446.500 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-150W

4.987.500 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-60W

2.929.500